Przeglądasz: Nasze usługi

Nasze usługi

W przygranicznych Bazach Paliw realizuje się przeładunki bezpośrednie oleju napędowego, gaczu parafinowego, gazu płynnego oraz innych produktów ropopochodnych. Przeładunek (LPG, Propylenu) odbywa się…
Nasze usługi

Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – „O zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz…
Nasze usługi

PERN S.A. oferuje usługę składu, która kierowana jest do firm zajmujących się handlem i dystrybucją paliw i obejmuje: rozładunek paliwa z transportu kolejowego…
Nasze usługi

Usługa magazynowania jest świadczona klientom, którzy realizując obowiązek tworzenia zapasów obowiązkowych (Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. – „O zapasach ropy…
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!