Dokumenty i instrukcje

Z dniem 02.01.2018 r. wszedł w życie “Regulamin samoobsługowego odbioru paliw z Baz Paliw PERN przy wykorzystaniu kart zbliżeniowych. Wydanie 1”, który szczegółowo określa sposób postępowania, odpowiedzialność i obowiązki Przewoźnika, Kierowcy oraz Spółki w procesie samoobsługowego odbioru paliw na bazach obrotowych oraz odbioru paliw z baz bez samoobsługi (magazynowych).

Poniżej zamieszczony jest Regulamin z załącznikami, wnioski o zgłoszenie oraz broszury informacyjne.

Regulamin:

Regulamin. Wydanie 1

Załącznik nr 1 – Wniosek o zgłoszenie kierowcy

Załącznik nr 2 – Wniosek o zgłoszenie pojazdu

Załącznik nr 3 – Warunki bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Baz Paliw Spółki PERN w zakresie autocystern

Załącznik nr 4 – Taryfikator kar

Załącznik nr 5 – Instrukcja ruchu osobowo-materiałowego i pojazdów

Wnioski zgłoszeniowe – do druku

Wniosek o zgłoszenie kierowcy CDOK

Wniosek o zgłoszenie pojazdu CDOK

Wnioski zgłoszeniowe – formularz aktywny

Wniosek o zgłoszenie kierowcy CDOK

Wniosek o zgłoszenie pojazdu CDOK

Instrukcje i broszury:

Instrukcja wypełnienia wniosku o zgłoszenie Kierowcy do CDOK

Instrukcja wypełnienia wniosku o zgłoszenie pojazdu do CDOK

Instrukcja Kiosku Multimedialnego dla Kierowcy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!