Centrum prasowe

Nowe

Przedstawiciele Zarządu PERN S.A. – Igor Wasilewski, Prezes Zarządu i Tadeusz Zwierzyński, Wiceprezes Zarządu – wzięli udział w IX Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbywał się w Katowicach w dniach 10-12 maja 2017 r.

Wydarzenie jest corocznym spotkaniem, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.

11 maja 2017 r. Wiceprezes Tadeusz Zwierzyński uczestniczył w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Nowy model inwestycji w energetyce”. Goście spotkania poruszyli istotne kwestie związane z energooszczędnością i jej związkiem ze wzrostem gospodarczym.

12 maja 2017 r. Prezes Igor Wasilewski wziął udział w rozmowie dotyczącej wyzwań współczesnego menedżera. Podczas panelu, zaproszeni goście poruszyli kluczowe kwestie dotyczące roli, jaką pełni osoba zarządzająca w dzisiejszych przedsiębiorstwach. Rozmawiali o tym, jak ważne są odpowiednie kompetencje lidera, na czym polega nowoczesne zarządzanie i jak będzie wyglądało ono w przyszłości.

Centrum Prasowe PERN S.A.

12.05.17_centrum prasowe

Katarzyna Krasińska – Kierownik Działu Komunikacji
tel.: +48 24 266 26 41
kom.: +48 505 022 318
mail: centrumprasowe@pern.pl

Małgorzata Jaros-Nowak – Dział Komunikacji
tel.: +48 24 266 26 09
fax: +48 24 266 22 03
kom.: +48 795 157 045
mail: centrumprasowe@pern.pl

Informacje o spółce

Grupa Kapitałowa PERN

Grupa Kapitałowa PERN jest prężnie rozwijającym się krajowym i regionalnym liderem logistyki surowcowej i paliwowej, konsolidującym działalność operacyjną w zakresie transportu, magazynowania, przeładunku i blendowania ropy naftowej i paliw. Łączy wiedzę i doświadczenie wypracowane przez ponad 50-letnią działalność w tym sektorze. Łącznie Grupa posiada około 3,5 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz 1,8 mln m3 na paliwa płynne. GK PERN dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 40 mln ton na rok. Grupa świadczy usługi w zakresie dozowania dodatków i biokomponentów do paliw, wykonuje inspekcje stanu technicznego rurociągów oraz badania laboratoryjne produktów ropopochodnych, dzierżawi włókna światłowodowe, a także prowadzi transmisje danych internetowych. Grupa Kapitałowa PERN oferuje również usługi kolokacji.

Oprócz PERN S.A., w skład Grupy wchodzi pięć spółek zależnych: OLPP Sp. z o.o., NAFTOPORT Sp. z o.o., Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury (CDRiA Sp. z o.o.), PETROMOR Sp. z o.o. oraz Siarkopol Gdańsk S.A.

PERN S.A. – spółka dominująca w ramach Grupy Kapitałowej i jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie firm w Polsce, spełnia najwyższe standardy europejskie i gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne kraju. Została utworzona w 1959 roku jako operator transportu ropy naftowej ze złóż Związku Radzieckiego do Polski i Niemiec Wschodnich, a już w roku 1963 pierwsza partia ropy naftowej dotarła rurociągami do zbiorników w Adamowie. Budując kolejne magistrale służące do transportu ropy oraz produktów ropopochodnych, PERN S.A. tworzy elastyczny i niezawodny system rurociągów o dużej przepustowości. W 1999 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę akcyjną ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa. Podstawowym zadaniem Spółki jest eksploatacja sieci rurociągów o długości prawie 900 km, transportujących ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech. Realizację tej usługi umożliwia rurociąg „Przyjaźń” biegnący z Adamowa (położonego przy granicy Polski z Białorusią) do Płocka, a następnie Schwedt w Niemczech. Dużą rolę w zaopatrzeniu polskich rafinerii w ropę naftową odgrywa również Rurociąg Pomorski łączący Płock z Gdańskiem, który umożliwia transport surowca w obu kierunkach. Ropa naftowa może być tłoczona Rurociągiem Pomorskim do gdańskiego Naftoportu, a następnie wysyłana tankowcami na eksport. Rurociąg ten daje także możliwość zaopatrywania polskich i niemieckich rafinerii w surowiec pochodzący z innych kierunków niż rurociąg „Przyjaźń”.

Niezwykle ważną dla bezpieczeństwa energetycznego kraju usługą, realizowaną przez PERN S.A., jest magazynowanie ropy naftowej. Spółka posiada cztery bazy magazynowe: w Adamowie, Miszewku Strzałkowskim koło Płocka, w Górkach Zachodnich koło Gdańska oraz w Terminal Naftowy Gdańsku, wyposażone w zbiorniki o pojemności od 30  tys. do 100 tys. m3. Oddany do eksploatacji w 2016 roku Terminal Naftowy w Gdańsku to sześć potężnych zbiorników o pojemności 62,4 tys. metrów sześciennych każdy, rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne na ropę naftową, oczyszczalnia ścieków, pompownie ropy oraz pełna infrastruktura drogowa, sieci kanalizacyjne i elektryczne. Jego budowa kosztowała 412 mln zł. W dniu 8 kwietnia 2016 roku zakończył się historyczny pierwszy przeładunek ok. 100 tys. ton ropy naftowej z tankowca Stena Arctica.

W okresie od 4 sierpnia 2016 r. do 11 stycznia 2017 roku, PERN S.A. dokonał zakupu blisko 21 mln akcji PKN ORLEN S.A., uzyskując niemal 4,90% udziału w kapitale akcyjnym Koncernu, co pozwoli na pełniejsze osiągnięcie synergii ze wzajemnej współpracy biznesowej obu Spółek. Za sprawą tej transakcji kapitałowej PERN S.A. realizuje swoją misję i interes właściciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w segmencie logistyki surowcowo-paliwowej.

Podejmując strategiczne wyzwania, Spółki PERN i OLPP rozpoczęły proces integracji, zmierzający do wzmocnienia wewnętrznego Grupy Kapitałowej PERN oraz zwiększenia jej wartości dla Właściciela, stając się w ten sposób uczestnikiem i kreatorem systemu mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w zakresie rynku ropy naftowej i paliw. Integracja obu firm do końca 2017 roku umożliwi uporządkowanie i wzmocnienie struktury logistyki naftowej i paliwowej w Polsce.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!