Centrum prasowe

Rzecznik prasowy

tel. +48 24 266 23 38
fax. +48 24 266 22 03

Informacje o spółce

PERN Spółka Akcyjna

PERN S.A. to prężnie rozwijająca się Grupa Kapitałowa, w skład której wchodzą oprócz PERN S.A. pięć spółek zależnych: OLPP Sp. z o.o., NAFTOPORT Sp. z o.o., CDRiA Sp. z o.o., PETROMOR Sp. z o.o. oraz Siarkopol Gdańsk S.A. Łącznie Grupa posiada ponad 3 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz 1,8 mln m3 na paliwa płynne. Dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 34 mln ton ropy naftowej na rok. Prowadzi działalność w zakresie transportu, przeładunku i magazynowania ropy naftowej, przeładunku, blendowania paliw oraz badania laboratoryjnego produktów naftowych.

PERN S.A.- Spółka dominująca w Grupie Kapitałowej, jest Spółką ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa. Została utworzona w 1959 roku aby transportować ropę z Rosji do Polski i Niemiec Wschodnich. Bezpośrednio Spółka zarządza siecią ponad 1,5 tys. km rurociągów naftowych i produktowych.

Podstawowym zadaniem Spółki jest eksploatacja sieci rurociągów transportujących rosyjską ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech. Realizację tej usługi umożliwia rurociąg „Przyjaźń” biegnący z Adamowa (położonego przy granicy Polski z Białorusią) do Płocka, a następnie Schwedt w Niemczech. Dużą rolę w zaopatrzeniu polskich rafinerii w ropę naftową odgrywa również Rurociąg Pomorski łączący Płock z Gdańskiem, który umożliwia transport surowca w obu kierunkach. Ropa naftowa może być w tym wypadku tłoczona do gdańskiego Naftoportu, skąd tankowcami wysyłana jest na eksport. Rurociąg ten daje także możliwość zaopatrywania polskich i niemieckich rafinerii w surowiec pochodzący z innych kierunków niż rurociąg „Przyjaźń”. W konsekwencji oznacza to rozpoczęcie tzw. dostaw „z morza”, ich przeładunek w Naftoporcie oraz tłoczenie surowca w kierunku Płocka.

Oprócz sieci rurociągów przesyłających ropę naftową, PERN S.A. posiada także sieć rurociągów produktowych, wykorzystywanych do transportu paliw płynnych wyprodukowanych przez rafinerie. Sieć ta rozchodzi się promieniście z Płocka, w kierunku Warszawy, Poznania oraz Częstochowy.

Niezwykle ważną – dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – usługą realizowaną przez PERN S.A. jest magazynowanie ropy naftowej. Spółka posiada trzy bazy magazynowe: w Adamowie, Płocku oraz w Gdańsku, wyposażone w zbiorniki o pojemności od 32 tys. do 100 tys. m3. W 2013 r. Spółka rozpoczęła budowę nowego terminalu na terenie portu. Pierwszy etap inwestycji, czyli część dedykowana ropie naftowej, zakończona została w 2015 roku.