Dzień Wykonawcy IT w PERN S.A.

2 lutego 2017 r. w PERN S.A. odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Dzień Wykonawcy”, gdzie zaprezentowane zostały plany firmy na 2017 rok z obszarów IT, automatyki oraz telekomunikacji. Wzięło w nim udział 50 podmiotów, zainteresowanych współpracą z płocką spółką.

Podczas spotkania, oprócz planów, jakie spółka będzie realizowała w 2017 roku, przedstawiono także najważniejsze wymogi formalne w ogłaszanych przez PERN S.A. postępowaniach przetargowych oraz omówiono najczęściej popełniane błędy w składanych ofertach.

W najbliższych latach PERN S.A. podejmie szereg projektów z obszarów IT, automatyki oraz telekomunikacji, do realizacji których poszukuje profesjonalnych partnerów biznesowych. W związku z tym spółka zdecydowała się na zorganizowanie Dnia Wykonawcy IT. Poprzednie spotkanie z cyklu „Dzień Wykonawcy” odbyło się 16 stycznia 2017 r. i wzięło w nim udział ok. 110 podmiotów zainteresowanych współpracą z PERN w obszarach inwestycji, remontów oraz zakupów.

Po pierwszym „Dniu Wykonawcy”, który odbył się w połowie stycznia br., nasz zespół wdrożył już kilka rozwiązań, których celem jest usprawnienie naszej komunikacji z potencjalnymi wykonawcami. Jednym z nich jest publikacja, na naszej stronie internetowej, w Portalu Informacji Przetargowej, planów kwartalnych spółki w obszarze inwestycji, remontów i zakupów. Niebawem opublikowane zostaną także plany dotyczące IT – powiedział Mateusz Radecki, Dyrektor Pionu Handlowego. – Takie spotkania, służą zbudowaniu lepszych, bardziej stabilnych relacji z naszymi partnerami. Świadczą o otwartości na rynek i prowadzą do uzyskiwania większej liczby ofert – dodał.

Grzegorz Stępniak – Dyrektor Pionu IT, który prezentował zebranym plany spółki, podziękował przybyłym, jednocześnie podkreślając, iż nasze plany nie tylko na ten rok, ale także na lata następne, zgodnie z przyjętą strategią, są bardzo ambitne. – Wydarzenia tego typu pomogą nam lepiej przygotować się do wyzwań nadchodzących lat, a zainteresowanie branży z pewnością przełoży się na większą konkurencję i efektywność w procesie realizacji projektów z tego obszaru – dodał.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl