Dzień Wykonawcy IT

PERN S.A. zaprasza na DZIEŃ WYKONAWCY IT, który odbędzie się w dniu 02 lutego 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wyszogrodzkiej 133 w Płocku.

Podczas Dnia Wykonawcy zaprezentowane zostaną:

1.     wyciągi planów informatyzacji PERN S.A., zakupów IT, a także planowane do realizacji zadania z zakresu automatyki i telekomunikacji.

2.     wybrane wymogi formalne w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez PERN S.A..

Kontakt w sprawie: Marcin Kacprzak tel. 660 485 899


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl