Fundacja

Fundacja Grupy PERN działa od kwietnia 2013 roku dzięki środkom przekazywanym przez fundatorów – PERN S.A. oraz „OLPP” sp. z o.o. W fundacji w sposób strategiczny i długofalowy realizujemy działania w obszarze zaangażowania społecznego. W ramach celów określonych w statucie udzielamy pomocy filantropijnej (nie udzielamy indywidualnego wsparcia).
Fundacja wpisana jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000458114, NIP 7743216178, REGON 146709395.
Szczegóły dotyczące uzyskania wsparcia finansowego od Fundacji Grupy PERN, znajdą Państwo w zakładce „Zasady udzielenia wsparcia”.
Wniosek o wsparcie oraz inne dokumenty związane z ubieganiem się o darowiznę oraz jej rozliczeniem znajdują się poniżej:

Wniosek o wsparciePOBIERZ
Wniosek o wsparciePOBIERZ
Oświadczenia ochrona danychPOBIERZ
Oświadczenia do pełnomocnictwaPOBIERZ
Umowa darowizna finansowaPOBIERZ
RaportPOBIERZ
Raport – wzórPOBIERZ

 

Logotypy Fundacji Grupy PERN

LogotypyPOBIERZ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!