Fundatorzy/Darczyńcy

Fundatorzy:

PERN S.A. to prężnie rozwijająca się Grupa Kapitałowa, w skład której wchodzą oprócz PERN S.A. cztery spółki zależne: OLPP Sp. z o.o., Naftoport Sp. z o.o., CDRiA Sp. z o.o. oraz Siarkopol Gdańsk S.A. PERN S.A. zajmuje się głównie transportem oraz magazynowaniem ropy naftowej. Łącznie Grupa posiada 3,5 mln m³ pojemności magazynowych na ropę oraz 1,8 mln m³ na paliwa. Dysponuje także morskim terminalem przeładunkowym o mocy 34 mln ton ropy naftowej na rok.

„Operator Logistyczny Paliw Płynnych” Sp. z o.o. oferuje usługi: składowania paliw do bieżącego zaopatrywania stacji paliw, magazynowania zapasów i rezerw produktów ropopochodnych, dozowania do paliw biokomponentów i dodatków uszlachetniających, tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych tzw. usługa biletowa, przeładunku paliw i produktów ropopochodnych.


Darczyńcy:

Naftoport Sp. z o.o. (Spółka z Grupy PERN )wykonuje przeładunki ropy naftowej i produktów naftowych w Porcie Gdańskim. Spółka stanowi istotny element logistyki dostaw ropy dla polskich i niemieckich rafinerii oraz jej tranzytu, a także lądowo-morskiego przeładunku produktów naftowych. Infrastruktura terminalu przeładunkowego Naftoportu obejmuje pięć stanowisk przeładunkowych o potencjale przekraczającym 44 mln. ton paliw płynnych rocznie.

Naftoserwis Sp. z o.o. świadczy specjalistyczne usługi technicznego utrzymania baz paliwowych. Współpracuje z największymi operatorami w branży naftowej. Usługi serwisowe realizuje przy pomocy wykwalifikowanej i doświadczonej kadry oraz specjalistycznego sprzętu, ściśle przestrzegając norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Dodatkowo świadczy usługi w zakresie pomiarów oraz obsługi legalizacyjnej linii nalewczych oraz instalacji dozujących dodatki do paliw.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!