CDRiA Sp. z o.o.

CDRiA logo

Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury Sp. z o.o. (CDRiA) istnieje od 1998 roku, a od roku 2011. PERN S.A. posiada w Spółce CDRiA 100% udziałów.

CDRiA oferuje usługi inspekcji stanu technicznego rurociągów ropy naftowej, produktów ropopochodnych i gazowych metodą in-line. Usługi wykonywane są przy użyciu urządzeń diagnostycznych, zaprojektowanych i skonstruowanych w CDRiA.

CDRiA jest pełnoprawnym członkiem międzynarodowej organizacji branżowej Pigging Products & Services Association.

Spółka jest krajowym liderem inspekcji rurociągów tłokami inteligentnymi. Świadczy specjalistyczne usługi inspekcji rurociągów dalekosiężnych ropy naftowej, produktów ropopochodnych i gazów ciekłych, zapewniając naszym odbiorcom możliwość zarządzania integralnością rurociągów i osiągania ich celów biznesowych. CDRiA realizuje również projekty eksportowe.

Umiejętności i profesjonalizm całego zespołu pozwalają na kompleksową ocenę integralności rurociągu obejmującą:

  • geometrię wewnętrzną,
  • ocenę stanu technicznego metodą UT,
  • wykrywanie pęknięć metodą UT,
  • precyzyjne mapowanie XYZ,
  • inspekcję den zbiorników paliwowych metodą MFL.

Firma dysponuje rodziną tłoków inteligentnych własnej konstrukcji (wraz z oprogramowaniem i narzędziami do analizy oraz wizualizacji danych pomiarowych), umożliwiających prowadzenie badań rurociągów o średnicach w zakresie od 8” do 47”. Do rodziny tej należą:

  • KALIBRAK – tłok służący do wykrywania i wymiarowania zmian w wewnętrznej geometrii rurociągu,
  • KORSONIC – ultradźwiękowy tłok badawczy do wykrywania ubytków metalu i wad materiałowych w ściankach rurociągu,
  • KORMAG – skaner do badania dna zbiorników metodą MLF.

Autorska usługa MAPOWANIA przestrzennego rurociągu jest wykonywana na podstawie danych, pochodzących z platformy inercyjnej, wykorzystującej najnowsze technologie światłowodowych żyroskopów laserowych (FOG) lub układy MEMS.

Skonstruowane i stosowane przez firmę CDRiA urządzenia diagnostyczne posiadają świadectwa uznania i certyfikaty TÜV Industrie Service, członka TÜV Rheinland Group, Polskiego Rejestru Statków, Centrum Egzaminacyjnego personelu dla firm przemysłu naftowego VCA – Holandia.

Spółka posiada także ŚWIADECTWO PODWYKONAWCY UDT w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych NR LB-264/27.

Kontakt:
CDRiA Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6B,
01-756 Warszawa,
Tel. (+48) 22 101 56 60
Fax. (+48) 22 101 77 82

www.cdria.pl

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl