PETROMOR Sp. z o.o.

Spółka posiada atrakcyjny niewykorzystany grunt pod inwestycje na terenach sąsiadujących z Siarkopol Gdańsk SA. PETROMOR obecnie nie prowadzi działalności handlowej.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl