PETROMOR Sp. z o.o.

Spółka posiada atrakcyjny niewykorzystany grunt pod inwestycje na terenach sąsiadujących z Siarkopol Gdańsk SA. PETROMOR obecnie nie prowadzi działalności handlowej.