Kontakt

PERN_LOGO_RGB

SIEDZIBA SPÓŁKI
ul. Wyszogrodzka 133,
09-410 Płock,
tel. +48 24 266 23 00
fax. +48 24 266 22 03
mail: pern@pern.pl
BIURO W WARSZAWIE
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. +48 22 860 74 01
fax. +48 22 860 74 51

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Nr KRS 0000069559 NIP: 774-00-03-097. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 1 235 977 500 zł

Napisz do nas

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!