Magazynowanie ropy naftowej

Nieodłączną częścią systemu przesyłowego ropy naftowej są bazy surowcowe. Spełniają one funkcje stabilizatora przepływu surowca. Pojemności magazynowe spółka wykorzystuje także do świadczenia usługi magazynowania ropy naftowej.

PERN S.A. posiada trzy bazy naftowe, w których w sumie może zmagazynować ponad 3,0 mln m³ ropy naftowej. Największa z nich zlokalizowana jest pod Płockiem. Dwie pozostałe mieszczą się w Adamowie przy granicy z Białorusią oraz Gdańsku, w pobliżu Naftoportu.

W bazach surowiec magazynowany jest w stalowych, cylindrycznych zbiornikach o pojemności od 32.000 do 100.000 m³. Każdy z nich spełnia wymogi bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!