Majątek Spółki

 2013

2014

2015

Aktywa trwałe netto
– ogółem w tym:

2 517 950 447,72

2 632 068 196,26

2 898 965 442,34

Wartości niematerialne i prawne

8 252 651,03

6 461 866,75

6 442 785,84

Rzeczowe aktywa trwałe

1 567 782 736,05

877 340 872,98

1 958 545 626,84

Długoterminowe aktywa finansowe

886 420 008,93

877 340 872,98

6 720,00

Należności długoterminowe

6 360,00

6 360,00

877 333 911,99

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

49 950 017,95

49 238 811,76

52 695 273,38


Ostatnio zmodyfikowany: 7 grudnia 2017 - 15:01

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!