Magazynowanie

Usługa magazynowania jest świadczona klientom, którzy realizując obowiązek tworzenia zapasów obowiązkowych (Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. – „O zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym”), wynajmują pojemność zbiornikową w celu zmagazynowania własnego paliwa.

Usługa obejmuje:
• rozładunek paliwa z transportu kolejowego bądź rurociągowego,
• długookresowe magazynowanie,
• załadunek paliwa na transport kolejowy bądź autocysternowy.

Nad jakością złożonego paliwa czuwają wyspecjalizowane służby laboratoryjne PERN S.A.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!