Przeładunek paliw

W przygranicznych Bazach Paliw realizuje się przeładunki bezpośrednie oleju napędowego, gaczu parafinowego, gazu płynnego oraz innych produktów ropopochodnych.
Przeładunek (LPG, Propylenu) odbywa się z wagonów szerokotorowych do wagonów o znormalizowanym rozstawie osi, a także autocystern lub też w relacji odwrotnej.
W Bazie Paliw w Dębogórzu jest realizowany przeładunek oleju napędowego (za pośrednictwem zbiornika) z transportu morskiego, zarówno w imporcie jak i eksporcie paliw.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!