O bezpieczeństwie surowcowym i planach inwestycyjnych

„Bezpieczeństwo surowcowe Polski. Oczekiwania i możliwości”, to konferencja której organizatorem było Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, oraz przedstawiciele Zarządu PERN.

Minister Piotr Naimski mówił m.in. o konieczności uporządkowania rynku ropy naftowej i paliw, odwołując się do trwającego aktualnie procesu połączenia Spółek PERN i OLPP.

– Na razie są dwie firmy, ale za chwilę będzie jedna firma – PERN, która jest predysponowana do zmian na rynku ropy – mówił Minister Piotr Naimski.

Pełnomocnik rządu podkreślił także, iż aby sprostać wymaganiom rafinerii PERN musi zainwestować.

– Możliwość odbioru różnych gatunków ropy naftowej i podanie ich do rafinerii, to jest przyszłość na rynku – powiedział podczas spotkania Igor Wasilewski, Prezes Zarządu PERN S.A.

W planach Spółki na najbliższe cztery lata są przedsięwzięcia warte około 2 mld złotych. Wśród nich znalazły się m.in. koncepcje inwestycji w rozwój transportu i magazynowania ropy oraz obrotu paliwami, rozbudowa pojemności magazynowych. Spółka rozważa także budowę drugiej nitki rurociągu surowcowego z Płocka do Gdańska.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl