Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami z życia Spółki

OLPP i Naftoserwis zawarły umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług serwisowych na wszystkich Bazach Paliw. To nowoczesne obiekty, na których wykorzystywane są…
Czytaj więcej

9 grudnia 2016 r. w Brukseli, odbyła się pierwsza edycja międzynarodowej konferencji Dzień Energii Europy Środkowej. Uczestnicy dyskutowali o bezpieczeństwie dostaw gazu…
Czytaj więcej

5 grudnia 2016 r. Rafał Miland, Wiceprezes Zarządu PERN S.A. podczas II edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, wziął udział w panel dyskusyjnym zatytułowanym…
Czytaj więcej

6 grudnia 2016 r. w Warszawie, odbyły się dwie znaczące konferencje, dotyczące branży paliwowej. W obydwu spotkaniach spółkę OLPP reprezentował Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu.

Czytaj więcej

Zarząd OLPP uczestniczył w Kongresie 590, który stanowi forum wymiany idei i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu biznesu, nauki, polityki i legislacji. W czasie Kongresu dyskutowano m.in. o reindustrializacji w kontekście zabezpieczenia potrzeb energetycznych…

Czytaj więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN S.A. postanowiło w dniu 28 września 2016 roku powołać na kolejną trzyletnią kadencję Zarząd Spółki w dotychczasowym składzie tj.…
Czytaj więcej

Uprzejmie zawiadamiamy, iż od dnia 26.09.2016 r. biuro Operatora Logistycznego Paliw Płynnych w Warszawie, będzie się mieścić przy ul. Stawki 2, 00-193…
Czytaj więcej
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl