Rada Nadzorcza

Krzysztof Setkowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Gwizdała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Kosicki – Sekretarz Rady Nadzorczej
Adam Taracha – Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Ciarski – Członek Rady Nadzorczej
Zdzisław Koper – Członek Rady Nadzorczej – reprezentant załogi
Arkadiusz Kacprzak – Członek Rady Nadzorczej – reprezentant załogi

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!