PCI

Klaster Rurociągu Pomorskiego

14 października 2013 r. Komisja Europejska przyznała status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” (Projects of common interest – PCI) klastrowi projektów realizowanych przez PERN S.A. pod nazwą „9.5 Klaster Rurociągu Pomorskiego”, jako jednemu z priorytetowych korytarzy połączeniowych dla dostaw ropy naftowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Lista PCI jest aktualizowana co 2 lata, w celu dodania nowych projektów lub usunięcia tych, które się zdezaktualizowały. W 2015 roku powyższy klaster projektów PERN został wpisany na drugą, zaktualizowaną listę PCI.

Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania (Projects of common interest – PCI) to kluczowe inwestycje infrastrukturalne, które pomogą państwom Unii Europejskiej w integracji rynków energii, stworzą warunki dla dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw energii.

Projekty zostały wyselekcjonowane przez regionalne grupy zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej.

 

Opis Projektu:

9.5 Klaster rurociągu Pomorskiego składa się z dwóch Projektów PCI:

9.5.1 Budowa Terminala Naftowego w Gdańsku

9.5.2 Rozbudowa rurociągu Pomorskiego – loopingi i druga nitka rurociągu relacji Baza Gdańsk – Baza Miszewko Strzałkowskie (okolice Płocka) wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

 

Główne cele realizacji Klastra rurociągu Pomorskiego:

  • Zwiększenie elastyczności dostaw do rafinerii podłączonych do systemu rurociągów PERN i uelastycznienie możliwości dostaw różnych gatunków ropy naftowej,
  • Zapewnienie dodatkowej przepustowość dla potrzeb niemieckich rafinerii,
  • Zapewnienie dodatkowej przepustowość na potrzeby rafinerii czeskich i słowackich, w przypadku budowy rurociągu Litvinow-Spergau,
  • Zapewnienie przepustowości dla tranzytu kaspijskiej ropy naftowej w przypadku realizacji budowy rurociągu Brody-Adamowo.

 

Obecny stan inwestycji:

9.5.1 Budowa Terminala Naftowego w Gdańsku

I etap budowy Terminala został już zakończony i oddany do eksploatacji 8 kwietnia 2017 roku. W ramach projektu wybudowano 6 zbiorników na ropę naftową o łącznej pojemności 375 000 m3.

9.5.2 Rozbudowa rurociągu Pomorskiego.

Projekt znajduje się obecnie na etapie opracowywania wstępnego studium wykonalności. Planowany termin zakończenia prac nad studium to przełom III i IV kwartału 2017 r.

 

Dane kontaktowe Promotora Projektu:

PERN Spółka akcyjna
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock
tel. +48 24 266 23 00
fax. +48 24 266 22 03
mail: zarzad@pern.pl
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!