PERN i OLPP łączą siły

Spółki PERN i OLPP rozpoczęły proces integracji, zmierzający do wzmocnienia wewnętrznego Grupy Kapitałowej PERN oraz zwiększenia jej wartości dla Właściciela.

Grupa PERN podejmuje strategiczne wyzwanie, stając się uczestnikiem i kreatorem systemu mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w zakresie rynku ropy naftowej i paliw.

Realizowana strategia sektorowa jest ważnym elementem polityki energetycznej. Integracja obu firm ma na celu uporządkowanie i wzmocnienie struktury logistyki naftowej i paliwowej w Polsce, wzorem zmian dokonanych w ubiegłych latach na rynkach: energii elektrycznej i gazu. Poprzez połączenie uzupełniających się organizmów PERN i OLPP powstanie podmiot o dużo większym potencjale. Połączona organizacja będzie mogła efektywniej realizować swoje funkcje i rozwijać możliwości na rynku logistyki naftowej i paliwowej.

Jesteśmy przekonani, że już wkrótce będziemy funkcjonować jako jeden organizm, odpowiadający za bezpieczeństwo energetyczne w obszarze logistyki i magazynowania ropy naftowej i paliw.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!