4 zadania remontowe w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu – remont pomieszczeń stacji uzdatniania wody, dachu laboratorium, budynku pompowni przeciwpożarowej, budynku obsługi operatrów

Temat Zawartość
Nazwa postępowania:

Zadanie nr 1 Remont pomieszczenia stacji uzdatniania wody w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.
Zadanie nr 2 Remont dachu laboratorium w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.
Zadanie nr 3 Remont budynku pompowni przeciwpożarowej w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.
Zadanie nr 4 Remont budynku obsługi operatorów w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.

Numer postępowania: HZP-231-38/18
Termin składania ofert: 7 maja 2018 10:00
Dokumenty do pobrania: 16-04-2018-siwz-hzp-231-38-18.pdf
Kategoria zamówienia: Roboty budowlane
Uwagi:
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl