Dostosowanie lokalnych systemów spedycyjnych (TAS) SAMERTAS oraz Centralnego Systemu Spedycyjnego (CSS) SAMERNET i budowa komunikacji systemu SAMERNET do Szyny danych dla potrzeb systemu WWW

Temat Zawartość
Nazwa postępowania:

Dostosowanie lokalnych systemów spedycyjnych (TAS) SAMERTAS oraz Centralnego Systemu Spedycyjnego (CSS) SAMERNET i budowa komunikacji systemu SAMERNET do Szyny danych dla potrzeb systemu WWW

Numer postępowania: HZP-231-114/18
Termin składania ofert: 18 października 2018 11:00
Dokumenty do pobrania: 25-09-2018-SIWZ-HZP_231_114_18.pdf
Kategoria zamówienia: Usługi
Uwagi:
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl