Generalne Wykonawstwo Inwestycji – Rozbudowa parku zbiornikowego w Bazie Gdańsk”, w ramach realizacji zadania z Planu Inwestycji na rok 2017. Rozbudowa parku zbiornikowego w Bazie Gdańsk / General Contractorship of Investment Project – Extension of Tank Farm at Gdańsk Base, within the scope of implementation of the task from Investment Plan for the year 2017. Extension of Tank Farm at Gdańsk Base.

Temat Zawartość
Nazwa postępowania:

Generalne Wykonawstwo Inwestycji - Rozbudowa parku zbiornikowego w Bazie Gdańsk”, w ramach realizacji zadania z Planu Inwestycji na rok 2017. Rozbudowa parku zbiornikowego w Bazie Gdańsk / General Contractorship of Investment Project - Extension of Tank Farm at Gdańsk Base, within the scope of implementation of the task from Investment Plan for the year 2017. Extension of Tank Farm at Gdańsk Base.

Numer postępowania: HZR-231-81/17
Termin składania ofert: 17 października 2017 10:00
Dokumenty do pobrania: siwz-hzr-231-81-17-.pdf
zalacznik-nr-8-strona-217-.pdf
zalacznik-nr-9-strona-417-.pdf
wyjasnienia-06092017-do-siwz-hzr-231-81-17.pdf
wyjasnienia-11092017-do-siwz-hzr-231-81-17-1.pdf
wyjasniania-11092017-do-siwz-hzr-231-81-172.pdf
zmiany-14092017-do-siwz-hzr-231-81-17.pdf
wyjasnienia-20092017-do-siwz-hzr-231-81-17.pdf
zmiany-20092017-do-siwz-hzr-231-81-17.pdf
wyjasnienia-21092017-do-siwz-hzr-231-81-17.pdf
Kategoria zamówienia: Roboty budowlane
Uwagi:
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl