„Remont instalacji sieci wodociągowej na części A w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu”

Temat Zawartość
Nazwa postępowania:

„Remont instalacji sieci wodociągowej na części A w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu”

Numer postępowania: HZP-231-46/18
Termin składania ofert: 7 maja 2018 10:00
Dokumenty do pobrania: siwz-hzp-231-46-18-1.pdf

19.04.2018-zmiana-i-wyjasnienia-do-siwz-hzp-231-46-18.pdf
Kategoria zamówienia: Roboty budowlane
Uwagi:
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl