Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania z Planu Inwestycji na rok 2017 i lata następne: Modernizacja Węzła Obliczeniowego Ropy (WOR-a) w Bazie Adamowo (I-12/005); Implementation of construction works within the scope of task from Investment Plan for the year 2017 and following: Upgrade of Crude Oil Metering System (Węzeł Obliczeniowy Ropy, WOR) at Adamowo Base I-12/005

TematZawartość
Nazwa postępowania:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania z Planu Inwestycji na rok 2017 i lata następne: Modernizacja Węzła Obliczeniowego Ropy (WOR-a) w Bazie Adamowo (I-12/005); Implementation of construction works within the scope of task from Investment Plan for the year 2017 and following: Upgrade of Crude Oil Metering System (Węzeł Obliczeniowy Ropy, WOR) at Adamowo Base I-12/005

Numer postępowania:HZR-231-74/17
Termin składania ofert:6 października 2017 12:00
Dokumenty do pobrania:siwz-hzr-231-74-17.pdf
tor-hzr-231-74-17-eng-ver..pdf
wyjasnienia-z-dnia-28-.-08-.-2017-r-..pdf
wyjasnienia-do-siwz-hzr-231-74-17-z-dnia-04-09-2017-.pdf
zal-10-oswiadczenie-osoba-poufnosc.doc
zal-11-oswiadczenie-o-nieujawnianiu.docx
wyjasnienia-do-siwz-hzr-231-74-17-z-dnia-05-09-2017.pdf
zmiany-i-wyjasnienia-siwz-hzr-231-74-17.pdf
wyjasnienia-18-09-2017-do-siwz-hzr-231-74-17.pdf
zalaczniki-wersja-edytowalna.zip
wyjasnienia-z-dnia-20.09.2017r.-do-siwz-hzr-231-74-17.pdf
Kategoria zamówienia:Roboty budowlane
Uwagi:
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl