„Wymiana napędów zasuw instalacji zraszaczowej i pianowej zbiorników SR 1-14 w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”

Temat Zawartość
Nazwa postępowania:

„Wymiana napędów zasuw instalacji zraszaczowej i pianowej zbiorników SR 1-14 w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”

Numer postępowania: HZP-231-36/18
Termin składania ofert: 16 maja 2018 12:00
Dokumenty do pobrania: siwz-hzp-231-36-18.pdf

23.04.2018-wyjasnienia-do-siwz-hzp-231-36-18.pdf
07.05.2018-zmiana-do-siwz.pdf
Kategoria zamówienia: Roboty budowlane
Uwagi:
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl