Zadanie I Projekty budowy zbiorników 32.000 m³ w BP 4, 21, 22 Zadanie II Projekty budowy zbiorników 10.000 m³ w BP 3, 5.

Temat Zawartość
Nazwa postępowania:

Zadanie I
Projekt budowy zbiorników magazynowych 2 x 32.000 m³ w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu.
Projekt budowy zbiornika magazynowego 32.000 m³ w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.
Projekt budowy zbiornika magazynowego 32.000 m³ w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach.
Zadanie II
Projekt budowy zbiornika magazynowego 10.000 m³ w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie.
Projekt budowy zbiorników magazynowych 2 x 10.000 m³ w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie.

Numer postępowania: HZP-231-42/18
Termin składania ofert: 29 maja 2018 11:00
Dokumenty do pobrania: 25-04-2018-siwz-hzp-231-42-18.pdf
27-04-2018-wyjasnienie-hzp-231-42-18.pdf
21-05-2018-wyjasnienie-hzp-231-42-18.pdf
Kategoria zamówienia: Usługi
Uwagi:
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!