Zadanie nr 1 Remont budynku pompowni ppoż. w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach Zadanie nr 2 Remont budynku bramowej nalewni kolejowej w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach.

Temat Zawartość
Nazwa postępowania:

Zadanie nr 1 Remont budynku pompowni ppoż. w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach.
Zadanie nr 2 Remont budynku bramowej nalewni kolejowej w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach.

Numer postępowania: HZP-231-60/18
Termin składania ofert: 25 maja 2018 11:00
Dokumenty do pobrania: siwz-08-05-2018-hzp-231-60-2018.pdf
22-05-2018-wyjasnienia-hzp-231-60-18.pdf
Kategoria zamówienia: Roboty budowlane
Uwagi:
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl