Zadanie nr 1 – „Remont elewacji budynku administracyjnego A w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”

Temat Zawartość
Nazwa postępowania:

Zadanie nr 1 – „Remont elewacji budynku administracyjnego A w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”
Zadanie nr 2 – „Remont dachu na budynku D w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”
Zadanie nr 3 – „Remont elewacji budynku laboratorium w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”
Zadanie nr 4 – „Remont dachu i opierzenia na budynku hydrofoni w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej”

Numer postępowania: HZP-231-39-18
Termin składania ofert: 29 maja 2018 12:00
Dokumenty do pobrania: siwz-hzp-231-39-18.pdf
16.05.2018-wyjasnienia-do-siwz.pdf
22.05.2018-zmiana-i-wyjasnienia-do-siwz-hzp-231-39-18.pdf
Kategoria zamówienia: Roboty budowlane
Uwagi:
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl