Aktualnie rekrutujemy

Ustawiacz
Miejsce pracy: Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu
Nr referencyjny: 134/III/2018
Data publikacji: 22 maja 2018
Termin składania CV: 31 maja 2018 00:00
Magazynier
Miejsce pracy: Baza Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej
Nr referencyjny: 138/III/2018
Data publikacji: 15 maja 2018
Termin składania CV: 29 maja 2018 00:00
Samodzielny inspektor w Zespole Ochrony Obiektów
Miejsce pracy: Płock/Warszawa
Nr referencyjny: 141/III/2018
Data publikacji: 15 maja 2018
Termin składania CV: 30 maja 2018 16:00
Magazynier
Miejsce pracy: BP nr 1 w Koluszkach
Nr referencyjny: 137/III/2018
Data publikacji: 11 maja 2018
Termin składania CV: 25 maja 2018 15:00
Operator urządzeń
Miejsce pracy: Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej
Nr referencyjny: 136/III/2018
Data publikacji: 11 maja 2018
Termin składania CV: 25 maja 2018 15:00
Kierowca Ratownik
Miejsce pracy: Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu
Nr referencyjny: 129/III/2018
Data publikacji: 10 maja 2018
Termin składania CV: 24 maja 2018 15:00

Proces rekrutacji

W naszej firmie do każdego procesu rekrutacyjnego podchodzimy indywidualnie, stosując różne metody. Najczęściej stosowaną metodą jest wywiad kompetencyjny.

Rozmowa rekrutacyjna zazwyczaj dotyczy edukacji, doświadczenia zawodowego, zakresu obowiązków na zajmowanych dotychczas stanowiskach, a także oczekiwań kandydata wobec PERN i jego planów na przyszłość. W zależności od wielkości projektu rekrutacyjnego stosujemy również inne metody tj.: assessment center, testy predyspozycji zawodowych, testy kompetencji, itp.

Jak aplikować

Osoba zainteresowana podjęciem pracy w PERN powinna odpowiedzieć na interesującą ją ofertę pracy przesyłając swoją aplikację (CV i list motywacyjny) na adres: rekrutacja@pern.pl, wpisując w tytule wiadomości numer referencyjny oferty pracy.

Należy pamiętać, aby do swoich dokumentów dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z poniższym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach związanych z procesem rekrutacji przez PERN S.A. (ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock) w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych. Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania niniejszej zgody. Żądanie wycofania zgody oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych oraz nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”. W myśl powszechnie obowiązujących przepisów  nie możemy korzystać z aplikacji, które nie zawierają takiego oświadczenia.

Aplikacje kandydatów na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji przechowywane są w wersji elektronicznej. Po zakończonym procesie rekrutacji, aplikacje kandydatów zostają usunięte.

plakat_nowy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!