Aktualnie rekrutujemy


Numer referencyjny Nazwa stanowiska Miejsce pracy Termin składania CV Aplikuj
112/V/2018 Samodzielny chemik Laboratorium Paliw Płynnych w Boronowie 26 marca 2018 Aplikuj

Proces rekrutacji

W naszej firmie do każdego procesu rekrutacyjnego podchodzimy indywidualnie, stosując różne metody. Najczęściej stosowaną metodą jest wywiad kompetencyjny.

Rozmowa rekrutacyjna zazwyczaj dotyczy edukacji, doświadczenia zawodowego, zakresu obowiązków na zajmowanych dotychczas stanowiskach, a także oczekiwań kandydata wobec PERN i jego planów na przyszłość. W zależności od wielkości projektu rekrutacyjnego stosujemy również inne metody tj.: assessment center, testy predyspozycji zawodowych, testy kompetencji, itp.

Jak aplikować

Osoba zainteresowana podjęciem pracy w PERN powinna odpowiedzieć na interesującą ją ofertę pracy przesyłając swoją aplikację (CV i list motywacyjny) na adres:rekrutacja@pern.pl, wpisując w tytule wiadomości numer referencyjny oferty pracy. Jeżeli na dane stanowisko rekrutacja nie jest prowadzona, można przesłać aplikację (CV i list motywacyjny) na adres: rekrutacja@pern.pl zaznaczając obszar zainteresowania.

Należy pamiętać, aby do swoich dokumentów dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z poniższym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez GK PERN zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.). Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych”. W myśl ustawy o ochronie danych osobowych nie możemy korzystać z aplikacji, które nie zawierają takiego oświadczenia.

Aplikacje kandydatów na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji przechowywane są w wersji elektronicznej. W przypadku niewyrażenia przez kandydatów zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, po zakończonym procesie rekrutacji, aplikacje kandydatów zostają usunięte.

plakat_nowy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!