Rurociąg Boronów-Trzebinia

Rurociąg paliwowy relacji Boronów – Trzebinia o łącznej długości ok. 95 km będzie przebiegał przez tereny gmin województwa śląskiego i małopolskiego: Boronów, Woźniki, Koziegłowy, Siewierz, Poręba, Łazy, M. Dąbrowa Górnicza, Sławków, Bolesław, Bukowno oraz Trzebinia.
Inwestycja stanowi przedłużenie istniejącego układu rurociągów produktowych Płock – Koluszki – Boronów w kierunku rafinerii w Trzebini.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z późn. zm.) budowa rurociągu paliwowego relacji Boronów – Trzebinia, z uwagi na realizację instalacji do przesyłu surowców paliwowych oraz możliwość zwiększenia dywersyfikacji ich dostaw, stanowi inwestycję celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

arcgis

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!