Władze Fundacji

Zarząd Fundacji Grupy PERN

Małgorzata Górska – Przewodnicząca Zarządu
Małgorzata Mierzejewska – Członek Zarządu
Tomasz Turek – Członek Zarządu

Rada Fundacji Grupy PERN

Dorota Chomuntowska – Przewodnicząca Rady Fundacji
Rafał Oleszkiewicz – Członek Rady Fundacji
Grzegorz Stępniak – Członek Rady Fundacji
Iwona Kamińska-Nowak – Członek Rady Fundacji

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!