Władze

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest ustawowo najwyższym organem Spółki. Szczegółowe kompetencje i organizację Walnego Zgromadzenia określa Statut Spółki.

Rada Nadzorcza

Krzysztof Setkowicz – Przewodniczący  Rady Nadzorczej
Dariusz Gwizdała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Kosicki – Sekretarz Rady Nadzorczej
Adam Taracha – Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Ciarski – Członek Rady Nadzorczej
Zdzisław Koper – Członek  Rady Nadzorczej – reprezentant załogi
Arkadiusz Kacprzak – Członek Rady Nadzorczej – reprezentant załogi

Zarząd

Igor Marek Wasilewski – Prezes Zarządu
Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu
Sławomir Stachowicz – Wiceprezes Zarządu – reprezentant załogi
Mateusz Henryk Wodejko  – Wiceprezes Zarządu
Tadeusz Marek Zwierzyński – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji: 1 września 2016
Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2018
Autor: Administrator BIP
Autor modyfikacji: Administrator BIP
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!