Aktualności

23 listopada 2017 roku zostało podpisane Porozumienie Społeczne regulujące sferę praw pracowniczych w związku z połączeniem OLPP i PERN. Podczas uroczystego podpisywania…

Segment ropy naftowej

Infrastruktura PERN S.A. do transportu ropy naftowej składa się z trzech zasadniczych odcinków rurociągów.…

Segment paliw

PERN S.A. świadczy usługi transportu paliw płynnych (benzyn, oleju napędowego i opałowego) na trasach:…

Segment telekomunikacji

PERN S.A. dzięki własnej infrastrukturze posiada również w Warszawie połączenie kablowe z głównym węzłem…
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!