Budowa nowych zbiorników magazynowych w Bazach Paliw

Rozbudowa pojemności magazynowych w Bazach Paliw PERN S.A. to istotna inwestycja dla Spółki, jej realizacja ma na celu dalsze umacnianie pozycji PERN jako lidera rynku składowania i magazynowania paliw. Zgodnie z założeniami projektu inwestycyjnego budowę nowych pojemności magazynowych podzielono na trzy etapy.

ETAP I – zrealizowany:

  • BP 1 Koluszki: 2 zbiorniki 32.000 m3
  • BP 2 Nowa Wieś Wielka: 2 zbiorniki 32.000 m3

Głównym realizatorem zadań ujętych w pierwszym etapie inwestycji jest konsorcjum firm Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Agat S.A.

ETAP II – zrealizowany:

  • BP 1 Koluszki: 1 zbiornik 32.000 m3,
  • BP 3 Boronów: 1 zbiornik 10.000 m3,
  • BP 4 Rejowiec: 2 zbiorniki 32.000 m3,
  • BP 5 Emilianów: 2 zbiorniki 10.000 m3,
  • BP 21 Dębogórze: 2 zbiorniki 32.000 m3,
  • BP 22 Małaszewicze: 1 zbiornik 32.000 m3.

Główni realizatorzy zadań ujętych w drugim etapie inwestycji:
BP 1 – Konsorcjum firm Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (lider) oraz Agat S.A.
BP 3 i BP 4 – Konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. (lider) i Mostostal Płock S.A.
BP 5 i BP 22 – Konsorcjum firm Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (lider) oraz Agat S.A.
BP 21 – Konsorcjum w firm ALDESA Construcciones Polska sp. z o.o. (lider), ALDESA Construcciones SA, MEKRO sp. z o.o.

ETAP III – obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej i uzyskanych ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę, zbiorników o pojemności 32 tys. m3 każdy do magazynowania produktów naftowych III klasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

Wykonawcą prac projektowych III Etapu rozbudowy jest ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o.

Rozbudowa pojemności magazynowych w Bazach Paliw PERN S.A. to odpowiedź Spółki na znaczący wzrost popytu na świadczone usługi. Nowe zbiorniki między innymi zostaną przeznaczone do obrotu paliwami, a także do magazynowania zapasów interwencyjnych.

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi