Budowa nowych zbiorników magazynowych w Bazach Paliw

Rozbudowa pojemności magazynowych w Bazach Paliw PERN S.A. to istotna inwestycja dla Spółki, jej realizacja ma na celu dalsze umacnianie pozycji PERN jako lidera rynku składowania i magazynowania paliw. Zgodnie z założeniami projektu inwestycyjnego budowę nowych pojemności magazynowych podzielono na trzy etapy.

ETAP I – zrealizowany:

 • BP 1 Koluszki: 2 zbiorniki 32.000 m3
 • BP 2 Nowa Wieś Wielka: 2 zbiorniki 32.000 m3

Głównym realizatorem zadań ujętych w pierwszym etapie inwestycji jest konsorcjum firm Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Agat S.A.

ETAP II – zrealizowany:

 • BP 1 Koluszki: 1 zbiornik 32.000 m3,
 • BP 3 Boronów: 1 zbiornik 10.000 m3,
 • BP 4 Rejowiec: 2 zbiorniki 32.000 m3,
 • BP 5 Emilianów: 2 zbiorniki 10.000 m3,
 • BP 21 Dębogórze: 2 zbiorniki 32.000 m3,
 • BP 22 Małaszewicze: 1 zbiornik 32.000 m3.

Główni realizatorzy zadań ujętych w drugim etapie inwestycji:

 • BP 1 – Konsorcjum firm Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (lider) oraz Agat S.A.
 • BP 3 i BP 4 – Konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. (lider) i Mostostal Płock S.A.
 • BP 5 i BP 22 – Konsorcjum firm Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (lider) oraz Agat S.A.
 • BP 21 – Konsorcjum w firm ALDESA Construcciones Polska sp. z o.o. (lider), ALDESA Construcciones SA, MEKRO sp. z o.o.

ETAP III – obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej i uzyskanych ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę, zbiorników o pojemności 32 tys. m3 każdy do magazynowania produktów naftowych III klasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Obecnie trwają prace związane z budową zbiorników w następujących lokalizacjach:

 • BP 1 Koluszki: 3 zbiorniki 32.000 m3,
 • BP 2 Nowa Wieś Wielka: 3 zbiorniki 32.000 m3,
 • BP 21 Dębogórze: 1 zbiornik 32.000 m3.

Głównym realizatorem robót budowlanych wskazanych powyżej zadań jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. (lider), Mostostal Płock S.A. (partner).

Aktualnie pozyskiwane są także pozwolenia na budowę dla kolejnych zbiorników. Wykonawcą prac projektowych jest firma ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o.

Rozbudowa pojemności magazynowych w Bazach Paliw PERN S.A. to odpowiedź Spółki na znaczący wzrost popytu na świadczone usługi. Nowe zbiorniki między innymi zostaną przeznaczone do obrotu paliwami, a także do magazynowania zapasów interwencyjnych.

PERN S.A.