Budowa nowych zbiorników magazynowych w Bazach Paliw

Projekt obejmuje wybudowanie, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej i uzyskanych ostatecznych pozwoleń na budowę, zbiorników magazynowych na olej napędowy w następujących lokalizacjach:

  1. Baza Paliw Nr 1 w Koluszkach: 2 x zbiornik 32.000 m3;
  2. Baza Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej: 2 x zbiornik 32.000 m3.

Ponadto, przewiduje się wykonanie kompletu dokumentacji technicznej, projektów budowlanych, wielobranżowych projektów wykonawczych wraz z pozyskaniem ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę zbiorników na olej napędowy w następujących lokalizacjach:

  • Baza Paliw Nr 1 w Koluszkach: 1 x zbiornik 32.000 m3
  • Baza Paliw Nr 3 w Boronowie: 1 x zbiornik 10.000 m3,
  • Baza Paliw Nr 4 w Rejowcu: 2 x zbiornik 32.000 m3 ,
  • Baza Paliw Nr 5 w Emilianowie: 2 x zbiornik 10.000 m3,
  • Baza Paliw Nr 21 w Dębogórzu: 1 x zbiornik 32.000 m3 ,
  • Baza Paliw Nr 22 w Małaszewiczach: 1 x zbiornik 32.000 m3.

PERN S.A. jako lider rynku składowania i magazynowania paliw stale dąży do umocnienia swojej pozycji. Posiadając wieloletnie doświadczenie w budowie i eksploatacji infrastruktury paliwowej bez wątpienia posiada w tym względzie przewagę nad innymi podmiotami. Jako właściciel Baz Paliw na terenie całego kraju Spółka bez wątpienia ma potencjał do dynamicznego rozwoju i utrzymania pozycji lidera logistyki paliw. Istotna jest również strategia działania głównych Klientów, tj. PKN ORLEN i Grupy LOTOS, które realizują własną politykę w zakresie rozwoju infrastruktury paliwowej.

W Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach zakończono rozruch technologiczny dwóch zbiorników na olej napędowy o pojemności 32 tyś. m3 każdy i przekazano zbiorniki do eksploatacji.

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi