Budowa rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia

PERN jako firma logistyczna dąży do rozwoju swojej infrastruktury przesyłowej dla paliw.

W wyniku zakończonych negocjacji z PKN ORLEN w sprawie przedłużenia rurociągu paliwowego magistrali południowej Płock – Koluszki – Boronów do Rafinerii w Trzebini zawarto długoterminową umowę na budowę rurociągu paliwowego na odcinku Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Budowa rurociągu produktowego  pozwoli na efektywniejszą kosztowo i bezpieczniejszą dystrybucję paliw na terenach Polski południowej.

Projekt zakłada budowę rurociągu  paliwowego o długości ok. 94 km relacji Boronów – Trzebinia, przebiegającego przez tereny województwa śląskiego i małopolskiego (w sumie jedenaście gmin) wraz z dodatkowymi pompowniami  paliw na trasie rurociągu Płock – Koluszki – Boronów, które zapewnią osiągniecie zakładanych przepustowości i maksymalizację przeładunków paliw na odcinku Płock – Trzebinia. Obecnie prowadzone są prace w zakresie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  na obszarze jedenastu  gmin zlokalizowanych na trasie rurociągu relacji Boronów – Trzebinia.

Termin realizacji inwestycji to 2021 r.

Oczekiwane korzyści:

  • utrzymanie infrastruktury PERN jako głównego kanału dystrybucji produktów PKN ORLEN
  • zoptymalizowanie wykorzystania już istniejącej infrastruktury rurociągowej
  • optymalizacja polityki cenowej GK PERN

27 grudnia 2018 roku PERN zawarł umowę z konsorcjum spółek PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z Wrocławia oraz z INPLUS Sp. z o.o. z Olsztyna na wykonanie prac projektowych i pozyskanie prawa do terenu na cele budowlane dla części obiektowej na odcinku Płock – Koluszki – Boronów i rurociągowej relacji Boronów – Trzebinia.

 

Rurociąg paliwowy Boronów-Trzebinia – broszura informacyjna

arcgis

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail iod@pern.pl