Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia

Projekt zakłada budowę rurociągu produktowego o długości około 97 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, rozbudowę i przebudowę istniejącej infrastruktury obiektowej na rurociągu Płock – Boronów, budowę nowej infrastruktury obiektowej na istniejącym rurociągu w miejscowościach Jeżów i Grabowa oraz  w Terminalu Paliw w Trzebini.

Rurociąg relacji Boronów – Trzebinia będzie przebiegał przez tereny 11 miast i gmin województwa śląskiego i małopolskiego. Inwestycja stanowi przedłużenie istniejącego układu rurociągów produktowych Płock – Koluszki – Boronów w kierunku rafinerii w Trzebini. Realizacja projektu pozwoli zapewnić odpowiednie zaopatrywanie południa Polski w paliwa ciekłe. Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi realizowana jest w oparciu o Ustawę z 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym oraz wynika z przyjętej przez Radę Ministrów „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”.

 • 27 grudnia 2018 roku PERN zawarł umowę z konsorcjum spółek PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z Wrocławia oraz z INPLUS Sp. z o.o. z Olsztyna na wykonanie prac projektowych i pozyskanie prawa do terenu na cele budowlane dla części obiektowej na odcinku Płock – Koluszki – Boronów i rurociągowej relacji Boronów – Trzebinia.
 • 24 lutego 2020 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach części liniowej inwestycji.
 • 30 marca 2020 roku PERN zawarł umowę z ECM Group Polska S.A. na świadczenie usługi Inżyniera budowy.
 • 14 lipca 2020 roku PERN zawarł umowę z Konsorcjum Ferrum S.A. oraz Izostal S.A. na dostawy inwestorskie fabrycznie nowych rur i łuków.
 • Wrzesień 2020 roku: PERN uzyskał ostatnią z wymaganych decyzji lokalizacyjnych dla zakresu podstawowego inwestycji. Złożono wszystkie wnioski o pozwolenie na budowę dla zakresu podstawowego części obiektowej inwestycji. Konsorcjum firm Ferrum – Izostal rozpoczęło produkcję rur.
 • Listopad 2020 roku: PERN uzyskał wszystkie decyzje o pozwoleniu na budowę dla części obiektowej zakresu podstawowego inwestycji.
 • Grudzień 2020 roku: PERN uzyskał decyzję lokalizacyjną dla SP Grabowa (zakres opcjonalny).
 • 26 stycznia 2021 roku PERN zawarł umowę z konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo AGAT S.A., z siedzibą w Koluszkach (lider), ZRUG Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (partner). Umowa weszła w życie w dniu 15 lutego 2021 r., po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych.
 • W czerwcu 2021 roku zakończono proces inwentaryzacji działek zlokalizowanych na trasie rurociągu, natomiast w ostatnich dniach lipca zakończono przejmowanie gruntów, na których będą prowadzone prace związane z budową stacji pomp Jeżów i Grabowa, przebudową w Bazie Paliw w Boronowie oraz budową przyłączy elektroenergetycznych prowadzących do tych obiektów.
 • W październiku 2021 roku dobiegły końca prace związane z doprowadzeniem przyłączy elektroenergetycznych do stacji pomp zlokalizowanych w miejscowościach Jeżów i Grabowa oraz do Bazy Paliw w Boronowie.
 • Kontynuowane są roboty budowlano-montażowe na części liniowej oraz obiektowej inwestycji.

Więcej informacji: www.boronowtrzebinia.pl

PERN S.A.