Bursztyn Polskiej Energetyki dla PERNU

Prezes Igor Wasilewski odebrał Statuetkę „Bursztyn Polskiej Energetyki 2017”.

Nagroda wręczona w trakcie Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego jest wyrazem uznania za konsekwentne i skuteczne wdrażanie innowacyjnych i rozwojowych projektów w ramach nowej Strategii PERN S.A. oraz oddanie do eksploatacji Terminala Naftowego – wiodącego przedsięwzięcia energetycznego, służącego bezpieczeństwu energetycznemu Polski.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl