CDOK

Informacje Ogólne:

CDOK – Centralny Dział Obsługi Kierowcy PERN S.A. – struktura organizacyjna Pionu Handlowego, zlokalizowana w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu, zajmująca się w szczególności:

 • rejestracją danych podstawowych kierowcy i pojazdu,
 • wydawaniem karty kierowcy i karty pojazdu,
 • zdalnym wsparciem dla kierowców,
 • obsługą zleceń – w przypadkach awaryjnych.

Centralny Dział Obsługi Kierowcy sprawuje opiekę nad:

 • kierowcami i pojazdami oraz wydaniami produktów na transport samochodowy w następujących Bazach Paliw samoobsługowych (obrotowych) :
  • Baza Paliw nr 1 w Koluszkach
  • Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej
  • Baza Paliw nr 3 w Boronowie
  • Baza Paliw nr 4 w Rejowcu
  • Baza Paliw nr 5 w Emilianowie
  • Baza Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym
  • Baza Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej
  • Baza Paliw nr 10 w Kawicach
  • Baza Paliw nr 14 w Strzemieszycach
  • Baza Paliw nr 15 w Narewce
  • Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu
  • Baza Paliw nr 22 w Małaszewiczach
 • kierowcami i pojazdami w pozostałych Bazach Paliw bez samoobsługi (magazynowych):
  • Baza Paliw nr 7 w Trzebieży
  • Baza Paliw nr 8 w Jastrowiu
  • Baza Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim
  • Baza Paliw nr 13 w Zawadówce
  • Baza Paliw nr 17 w Baryczy
  • Baza Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim
  • Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy
PERN S.A.