Dokumenty i instrukcje

Z dniem 17.12.2019 r. wszedł w życie “Regulamin samoobsługowego odbioru paliw z Baz Paliw PERN S.A. przy wykorzystaniu kart zbliżeniowych. Wydanie 3”, który szczegółowo określa sposób postępowania, odpowiedzialność i obowiązki Przewoźnika, Kierowcy oraz Spółki w procesie odbioru paliw z baz paliw  samoobsługowych oraz baz paliw bez samoobsługi.

Poniżej zamieszczony jest Regulamin z załącznikami, wnioski o zgłoszenie oraz broszury informacyjne.

Regulamin

Regulamin. Wydanie 3 z załącznikami

Wnioski zgłoszeniowe – do druku

Wniosek o zgłoszenie kierowcy CDOK

Wniosek o zgłoszenie pojazdu CDOK

Upoważnienie pracownika przewoźnika

Wnioski zgłoszeniowe – formularz aktywny

Wniosek o zgłoszenie kierowcy CDOK – POBIERZ

Wniosek o zgłoszenie pojazdu CDOK – POBIERZ

Upoważnienie pracownika przewoźnika – POBIERZ

 

  1. Skan wniosku wraz z załącznikami należy wysłać na adres 
  2. Wniosek aktualizacyjny z załącznikami, należy wysłać wyłącznie w formie mailowej na w/w adres e-mail.

 

Instrukcje i broszury:

Instrukcja wypełnienia wniosku o zgłoszenie Kierowcy do CDOK

Instrukcja wypełnienia wniosku o zgłoszenie pojazdu do CDOK

Instrukcja Kiosku Multimedialnego dla Kierowcy

 

Dyspozycja wydania (dla Składającego):

Dyspozycja wydania uniwersalna – do druku

Dyspozycja wydania uniwersalna – aktywny

PERN S.A.