Dokumenty i instrukcje

Z dniem 25.05.2018 r. wszedł w życie “Regulamin samoobsługowego odbioru paliw z Baz Paliw PERN S.A. przy wykorzystaniu kart zbliżeniowych. Wydanie 2”, który szczegółowo określa sposób postępowania, odpowiedzialność i obowiązki Przewoźnika, Kierowcy oraz Spółki w procesie odbioru paliw z baz paliw  samoobsługowych oraz baz paliw bez samoobsługi.

Poniżej zamieszczony jest Regulamin z załącznikami, wnioski o zgłoszenie oraz broszury informacyjne.

Regulamin

Regulamin. Wydanie 2 z załącznikami

Wnioski zgłoszeniowe – do druku

Wniosek o zgłoszenie kierowcy CDOK

Wniosek o zgłoszenie pojazdu CDOK

Wnioski zgłoszeniowe – formularz aktywny

Wniosek o zgłoszenie kierowcy CDOK

Wniosek o zgłoszenie pojazdu CDOK

 

1. Skan wniosku wraz z załącznikami należy wysłać na adres rejestracjacdok@pern.pl

2. Oryginał wniosku (bez załączników, z zastrzeżeniem załącznika – upoważnienie osoby działającej w imieniu przewoźnika) należy wysłać na adres:

PERN S.A.
Centralny Dział Obsługi Kierowców
Baza Paliw nr 4  w Rejowcu
62-093 Rejowiec

3. Wniosek aktualizacyjny z załącznikami, należy wysłać wyłącznie w formie mailowej na w/w adres e-mail.

 

Instrukcje i broszury:

Instrukcja wypełnienia wniosku o zgłoszenie Kierowcy do CDOK

Instrukcja wypełnienia wniosku o zgłoszenie pojazdu do CDOK

Instrukcja Kiosku Multimedialnego dla Kierowcy

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl