Kontakt CDOK

Centralny Dział Obsługi Kierowcy PERN S.A. – CDOK

Baza Paliw nr 4 w Rejowcu
62-093 Rejowiec
tel. 61 812 49 77
faks 61 812 43 10
e-mail: 

  1. zarejestrowanie lub wyrejestrowanie Kierowców i pojazdów
  2. wydawanie Kart Kierowców i pojazdów
  3. aktualizacja dokumentów Kierowców i pojazdów
  4. informacje o procesie rejestracji Kierowców i pojazdów

e-mail: 

  1. wsparcie dla Kierowców w procesie odbioru paliw
  2. obsługa zleceń wydania na transport samochodowy
  3. informacje o procesie wydania paliw na transport samochodowy

Tomasz Domański – Kierownik Działu Obsługi Klienta
tel. 61 812 49 77
e-mail: 

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi