Numery akcyzowe składów podatkowych Baz Paliw PERN S.A.

Numery akcyzowe składów podatkowych Baz Paliw PERN S.A.

Baza Adres Numer
PERN S.A. Prowadzący skład podatkowy PL44200003206
BP01 Koluszki PL44200011341
BP02 Nowa Wieś Wielka PL44200008347
BP03 Boronów PL44200004343
BP04 Rejowiec Poznański PL44200009348
BP05 Emilianów PL44200006345
BP06 Skarżysko Kościelne PL44100044346
BP07 Trzebież PL44100137349
BP08 Jastrowie PL44100060344
BP09 Wola Rzędzińska PL44200005344
BP10 Kawice PL44200025346
BP11 Zamek Bierzgłowski PL44200024345
BP13 Zawadówka PL44500094302
BP14 Strzemieszyce PL44100133345
BP15 Narewka PL44100059343
BP17 Barycz PL44500090307
BP19 Grabowno Wielkie PL44100048341
BP20 Ugoszcz PL44100136348
BP21 Dębogórze PL44100087344
BP22 Małaszewicze PL44200010349

Ogólnodostępna baza danych SEED: LINK

PERN S.A.