Praca Baz Paliw – wydania autocysternowe

Praca Baz Paliw – wydania autocysternowe

Stan na dzień 22.04.2022 Godziny wydań paliw na transport samochodowy w Bazach Paliw PERN Przerwa dobowa
Baza Paliw Dni tygodnia
Baza Paliw nr 1
Koluszki
Dni robocze 24h 23:00 – 00:00
Weekend 24h 23:00 – 00:00
Baza Paliw nr 2
Nowa Wieś Wielka
Dni robocze 24h 23:00 – 00:00
Weekend 24h 23:00 – 00:00
Baza Paliw nr 3
Boronów
Dni robocze 24h 23:00 – 00:00
Weekend 24h 23:00 – 00:00
Baza Paliw nr 4
Rejowiec
Dni robocze 24h 23:00 – 00:00
Weekend 24h 23:00 – 00:00
Baza Paliw nr 5
Emilianów
Dni robocze 24h 23:00 – 00:00
Weekend 24h 23:00 – 00:00
Baza Paliw nr 6
Skarżysko Kościelne
Dni robocze 7:00 – 21:00 nie dotyczy
Weekend brak obsługi nie dotyczy
Baza Paliw nr 9
Wola Rzędzińska
Dni robocze 24h 23:00 – 00:00
Weekend przerwa
od soboty godz. 18:00 do niedzieli do godz. 18:00
23:00 – 00:00
Baza Paliw nr 10
Kawice
Dni robocze 24h 23:00 – 00:00
Weekend 24h 23:00 – 00:00
Baza Paliw nr 14
Strzemieszyce
Dni robocze 7:00 – 15:00 nie dotyczy
Weekend brak obsługi nie dotyczy
Baza Paliw nr 15
Narewka
Dni robocze 7:00 – 19:00 nie dotyczy
Sobota 7:00 – 15:00 nie dotyczy
Niedziela brak obsługi nie dotyczy
Baza Paliw nr 21
Dębogórze
Dni robocze 24h 23:00 – 00:00
Weekend 24h 23:00 – 00:00
Baza Paliw nr 22
Małaszewicze
Dni robocze 7:00 – 23:00 nie dotyczy
Weekend przerwa
od soboty godz. 23:00 do poniedziałku do godz. 07:00
nie dotyczy
PERN S.A.