Informacje o Spółce

Grupa Kapitałowa PERN

Grupa Kapitałowa PERN jest prężnie rozwijającym się krajowym i regionalnym liderem logistyki surowcowej i paliwowej, konsolidującym działalność operacyjną w zakresie transportu, magazynowania, przeładunku i blendowania ropy naftowej i paliw. Łączy wiedzę i doświadczenie wypracowane przez ponad 50-letnią działalność w tym sektorze. Łącznie Grupa posiada około 3,5 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz 1,8 mln m3 na paliwa płynne. GK PERN dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 40 mln ton na rok. Grupa świadczy usługi w zakresie dozowania dodatków i biokomponentów do paliw, wykonuje inspekcje stanu technicznego rurociągów oraz badania laboratoryjne produktów ropopochodnych, dzierżawi włókna światłowodowe, a także prowadzi transmisje danych internetowych. Firma oferuje także usługi w zakresie składowania paliw, magazynowania zapasów i rezerw produktów ropopochodnych, dozowania biokomponentów i dodatków uszlachetniających, przeładunku paliw oraz tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych tzw. usługa biletowa.

PERN S.A. posiada 19 Baz Paliw, w których przechowywana jest benzyna, olej napędowy, lekki olej opałowy oraz paliwo lotnicze. Spółka dysponuje zbiornikami o zróżnicowanej pojemności, z których największe mają pojemność 32.000 m3. Ich łączna pojemność to 1,8 mln m3.

Grupa Kapitałowa PERN oferuje również usługi kolokacji.

Oprócz PERN S.A., w skład Grupy wchodzi sześć spółek zależnych: NAFTOPORT Sp. z o.o., Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury (CDRiA Sp. z o.o.), Siarkopol Gdańsk S.A., SARMATIA Sp. z o.o., Naftor Sp. z o.o. oraz Naftoserwis Sp. z o.o.

PERN S.A. – spółka dominująca w ramach Grupy Kapitałowej i jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie firm w Polsce, spełnia najwyższe standardy europejskie i gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne kraju. Została utworzona w 1959 roku jako operator transportu ropy naftowej ze złóż Związku Radzieckiego do Polski i Niemiec Wschodnich, a już w roku 1963 pierwsza partia ropy naftowej dotarła rurociągami do zbiorników w Adamowie. Budując kolejne magistrale służące do transportu ropy oraz produktów ropopochodnych, PERN S.A. tworzy elastyczny i niezawodny system rurociągów o dużej przepustowości. W 1999 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę akcyjną ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa. Podstawowym zadaniem Spółki jest eksploatacja sieci rurociągów o długości prawie 900 km, transportujących ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech. Realizację tej usługi umożliwia rurociąg „Przyjaźń” biegnący z Adamowa (położonego przy granicy Polski z Białorusią) do Płocka, a następnie Schwedt w Niemczech. Dużą rolę w zaopatrzeniu polskich rafinerii w ropę naftową odgrywa również Rurociąg Pomorski łączący Płock z Gdańskiem, który umożliwia transport surowca w obu kierunkach. Ropa naftowa może być tłoczona Rurociągiem Pomorskim do gdańskiego Naftoportu, a następnie wysyłana tankowcami na eksport. Rurociąg ten daje także możliwość zaopatrywania polskich i niemieckich rafinerii w surowiec pochodzący z innych kierunków niż rurociąg „Przyjaźń”.

Niezwykle ważną dla bezpieczeństwa energetycznego kraju usługą, realizowaną przez PERN S.A., jest magazynowanie ropy naftowej. Spółka posiada cztery bazy magazynowe: w Adamowie, Miszewku Strzałkowskim koło Płocka, w Górkach Zachodnich koło Gdańska oraz w Terminal Naftowy Gdańsku, wyposażone w zbiorniki o pojemności od 30  tys. do 100 tys. m3. Oddany do eksploatacji w 2016 roku Terminal Naftowy w Gdańsku to sześć potężnych zbiorników o pojemności 62,4 tys. metrów sześciennych każdy, rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne na ropę naftową, oczyszczalnia ścieków, pompownie ropy oraz pełna infrastruktura drogowa, sieci kanalizacyjne i elektryczne. Jego budowa kosztowała 412 mln zł. W dniu 8 kwietnia 2016 roku zakończył się historyczny pierwszy przeładunek ok. 100 tys. ton ropy naftowej z tankowca Stena Arctica.

W okresie od 4 sierpnia 2016 r. do 11 stycznia 2017 roku, PERN S.A. dokonał zakupu blisko 21 mln akcji PKN ORLEN S.A., uzyskując niemal 4,90% udziału w kapitale akcyjnym Koncernu, co pozwoli na pełniejsze osiągnięcie synergii ze wzajemnej współpracy biznesowej obu Spółek. Za sprawą tej transakcji kapitałowej PERN S.A. realizuje swoją misję i interes właściciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w segmencie logistyki surowcowo-paliwowej.

W dniu 3 stycznia 2018 r. Spółki PERN i OLPP połączyły się, dzięki czemu zakończył się proces integracji spółek, zmierzający do wzmocnienia wewnętrznego Grupy Kapitałowej PERN oraz zwiększenia jej wartości dla Właściciela. Integracja ma również na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w zakresie rynku ropy naftowej i paliw.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi