Komunikaty

Komunikat


Komunikat po posiedzeniu Rady Nadzorczej

W dniu 23.10.2017 r. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, wybrała na stanowisko Prezesa tej spółki Andrzeja Brzózkę, dotychczasowego wiceprezesa Naftoportu, a wcześniej wieloletniego pracownika oraz prokurenta w Spółce.

Andrzej Brzózka jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i oficerem pokładowym z praktyką na statkach handlowych, z dyplomem starszego oficera, ponadto absolwentem studiów podyplomowych w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Akademii Obrony Narodowej i na Politechnice Gdańskiej. W 2007 uzyskał uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Andrzej Brzózka ma 47 lat, mieszka w Gdyni, jego pasją jest kolarstwo szosowe.

Centrum Prasowe PERN S.A.

23.10.11 – centrum prasowe


PERN S.A. działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych realizować będzie wspólny projekt edukacyjny, którego celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To element działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu PERN SA, będącego w 100 proc. polską spółką. W tej sprawie zostało zawarte porozumienie. Jego sygnatariuszem został także Bank Pocztowy SA.

Strony porozumienia będą współpracować na rzecz inicjowania i realizacji działań związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, mając świadomość, że polski biznes powinien wspierać projekty edukacyjne dotyczące kultury i tożsamości narodowej oraz przybliżenia historii Polski niepodległej.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania: cykl wystaw ilustrujących wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości, pakiet edukacyjny pn. „Plecak sztubaka”, kalendarz edukacyjny prezentujący sylwetki wybitnych Polaków tamtego okresu, strona www.dlaniepodleglej.pl, zawierająca materiały merytoryczne, scenariusze lekcji, konkursy wiedzy dla uczniów itp.

PERN S.A. i Bank Pocztowy SA, jako spółki Skarbu Państwa, działając zgodnie z zasadą odpowiedzialnego biznesu, zamierzają wspólnie prowadzić przedsięwzięcia, których realizacja przewidywana jest na 2018 rok i kolejne lata. Archiwum Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe będzie wspierać projekt merytorycznie i koncepcyjnie, m.in. udostępniając materiały znajdujące się w zasobach obu instytucji.

17.10.11-centrum prasowe


PERN S.A. działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych realizować będzie wspólny projekt edukacyjny, którego celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To element działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu PERN SA, będącego w 100 proc. polską spółką. W tej sprawie zostało zawarte porozumienie. Jego sygnatariuszem został także Bank Pocztowy SA.

Strony porozumienia będą współpracować na rzecz inicjowania i realizacji działań związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, mając świadomość, że polski biznes powinien wspierać projekty edukacyjne dotyczące kultury i tożsamości narodowej oraz przybliżenia historii Polski niepodległej.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania: cykl wystaw ilustrujących wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości, pakiet edukacyjny pn. „Plecak sztubaka”, kalendarz edukacyjny prezentujący sylwetki wybitnych Polaków tamtego okresu, strona www.dlaniepodleglej.pl, zawierająca materiały merytoryczne, scenariusze lekcji, konkursy wiedzy dla uczniów itp.

PERN S.A. i Bank Pocztowy SA, jako spółki Skarbu Państwa, działając zgodnie z zasadą odpowiedzialnego biznesu, zamierzają wspólnie prowadzić przedsięwzięcia, których realizacja przewidywana jest na 2018 rok i kolejne lata. Archiwum Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe będzie wspierać projekt merytorycznie i koncepcyjnie, m.in. udostępniając materiały znajdujące się w zasobach obu instytucji.

17.10.11-centrum prasowe


Przedstawiciele Zarządu PERN S.A. – Igor Wasilewski, Prezes Zarządu i Tadeusz Zwierzyński, Wiceprezes Zarządu – wzięli udział w IX Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbywał się w Katowicach w dniach 10-12 maja 2017 r.

Wydarzenie jest corocznym spotkaniem, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.

11 maja 2017 r. Wiceprezes Tadeusz Zwierzyński uczestniczył w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Nowy model inwestycji w energetyce”. Goście spotkania poruszyli istotne kwestie związane z energooszczędnością i jej związkiem ze wzrostem gospodarczym.

12 maja 2017 r. Prezes Igor Wasilewski wziął udział w rozmowie dotyczącej wyzwań współczesnego menedżera. Podczas panelu, zaproszeni goście poruszyli kluczowe kwestie dotyczące roli, jaką pełni osoba zarządzająca w dzisiejszych przedsiębiorstwach. Rozmawiali o tym, jak ważne są odpowiednie kompetencje lidera, na czym polega nowoczesne zarządzanie i jak będzie wyglądało ono w przyszłości.

12.05.17_centrum prasowe


W poniedziałek, 8 maja 2017 r., około godziny 16:00 został wznowiony przesył ropy rurociągiem z Płocka do Gdańska. Rurociąg został całkowicie naprawiony i pracuje z pełną wydajnością.

Obecnie na miejscu trwa akcja zbierania ropy, która potrwa do końca tygodnia. Za zbieranie ropy odpowiedzialni są pracownicy PERN S.A. Prace są wynikiem nielegalnego odwiertu do rurociągu naftowego, który miał miejsce 8 maja br. w miejscowości Trutnowy.

Centrum Prasowe PERN S.A.

10.05.17_komunikat_centrum prasowe


8 maja 2017 r. w miejscowości Trutnowy nastąpił nielegalny odwiert do rurociągu naftowego należącego do PERN S.A. w trakcie tłoczenia ropy naftowej z Gdańska do Płocka. Włamanie spowodowało wyciek ropy naftowej do okolicznych rowów melioracyjnych w miejscu niezabudowanym. Pobliski teren został zabezpieczony przez straż pożarną i policję. Rozprzestrzenianie się ropy w terenie zostało zatamowane.

Przesył ropy naftowej został zatrzymany. W tej chwili na miejscu trwa akcja naprawcza rurociągu. Wznowienie pracy rurociągu według szacunków spółki nastąpi do 24 godzin. Według wstępnych szacunków rekultywacja gruntu, za którą będzie odpowiadać PERN S.A., potrwa około miesiąca.

Bieżące dostawy do rafinerii będą kontynuowane.

Centrum Prasowe PERN S.A.

08.05.17_komunikat_centrum prasowe

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!