Dobra wiadomość dla rynku paliw – PERN kończy kolejną ważną inwestycję

12/17/19

Dobra wiadomość dla rynku paliw – PERN kończy kolejną ważną inwestycję

Dobiega końca skomplikowany proces montażu dachu na nowym zbiorniku, przeznaczonym do magazynowania oleju napędowego, w bazie paliw PERN w Koluszkach. To jeden z kamieni milowych budowy obiektu, która zakończy się do połowy przyszłego roku. Po zakończeniu tego przedsięwzięcia do użytku klientów trafi 32 tys. m³ nowej pojemności magazynowej. Zbiornik w Koluszkach to jeden z elementów programu „Megainwestycje” PERN, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Montaż dachów na zbiornikach to trudny i złożony proces, w którym kluczową rolę odgrywają warunki pogodowe. Do wykonania tego zadania potrzebny jest dźwig klasy 650 ton o maksymalnej wysokości haka ponad 170 metrów. Montowany dach waży około 210 ton.

Budowa zbiornika w Koluszkach jest elementem realizowanego przez PERN II etapu budowy zbiorników na paliwa płynne. Wszystkie inwestycje w ramach tego etapu zostaną zakończone w połowie 2021 roku i zwiększą one potencjał magazynowy PERN w obszarze paliw aż o 12 proc.

Nowe zbiorniki nie tylko w Koluszkach

Poza projektem w Koluszkach, równolegle prowadzone są prace związane z powstaniem nowych pojemności w innych bazach PERN – zostały już zawarte umowy z wykonawcami zbiorników w bazach paliw w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach. W przypadku dwóch zbiorników dla bazy w Dębogórzu trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

To bardzo dobra wiadomość dla rynku legalnego obrotu paliwami i dla wszystkich klientów. Uszczelnienie szarej strefy w tym obszarze spowodowało gwałtowny wzrost zapotrzebowania na nowe zbiorniki paliwowe. PERN skutecznie wywiązuje się ze swoich obietnic, zwiększając istotnie bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.-Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

PERN w 2020 roku przeznaczy ponad 1 mld zł na inwestycje i remonty

Zaktualizowane plany nakładów inwestycyjnych w latach 2018 – 2022 (okres obecnej strategii PERN) wynoszą ok 3,1 mld zł. Plan inwestycyjny PERN przyjęty na 2020 rok jest wyższy o 110 proc. niż prognozowana realizacja w 2019 roku i czterokrotnie wyższy niż inwestycje zrealizowane w 2018 roku. Kluczowymi pozycjami w tym planie są: rozbudowa Terminala Naftowego w Gdańsku, rozbudowa nowych pojemności na paliwa płynne, budowa rurociągu Boronów – Trzebinia oraz budowa rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na odcinku Gdańsk-Płock. Łącznie Spółka wyda na nie w przyszłym roku blisko 550 mln zł.

W najbliższym roku w sposób znaczący zwiększymy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.   Pod koniec I połowy 2020 roku w Bazie Gdańsk do eksploatacji trafią dwa zbiorniki na ropę naftową – każdy po 100 tys. m³, a jesienią uruchomimy kolejne zbiorniki w Terminalu Naftowym w Gdańsku. Po oddaniu w 2023 roku do eksploatacji rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na trasie Płock–Gdańsk, będziemy mieli możliwość pełnej dywersyfikacji dostaw ropy naftowej do naszego kraju.-Igor Wasilewski, prezes zarządu PERN

W 2020 roku PERN poza projektami z programu „Megainwestycje” zamierza zrealizować także szereg projektów inwestycyjno-modernizacyjnych o wartości 350 mln zł.  Firma w ciągu najbliższych dwóch lat zamierza zainwestować także 20 mln zł w ochronę środowiska na terenie baz paliw. Do najważniejszych zagadnień należy m.in. modernizacja istniejących instalacji odzysku par benzyn, które redukują emisję oparów paliwa w postaci gazowej do atmosfery.

oryginalny wpis

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Dołącz pliki:

* Pole wymagane

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi