Dostęp do sieci Internet

PERN S.A. dzięki własnej infrastrukturze posiada również w Warszawie połączenie kablowe z głównym węzłem telekomunikacyjnym w Kraju – punktem wymiany ruchu operatorskiego (LIM) co umożliwia bezpośredni punkt styku ze wszystkimi dostawcami ruchu IP. Wykorzystując te warunki Spółka świadczy swoim klientom usługę dostępu do sieci Internet o dowolnej szerokości pasma w różnych lokalizacjach w Polsce rozmieszczonych wzdłuż posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!