Dostęp do sieci Internet

PERN S.A. dzięki własnej infrastrukturze posiada również w Warszawie połączenie kablowe z głównym węzłem telekomunikacyjnym w Kraju – punktem wymiany ruchu operatorskiego (LIM) co umożliwia bezpośredni punkt styku ze wszystkimi dostawcami ruchu IP. Wykorzystując te warunki Spółka świadczy swoim klientom usługę dostępu do sieci Internet o dowolnej szerokości pasma w różnych lokalizacjach w Polsce rozmieszczonych wzdłuż posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Kolokacja

W ramach usługi spółka zapewnia dzierżawę powierzchni użytkowej pod szafy telekomunikacyjne klienta oraz dzierżawę miejsca we własnych szafach telekomunikacyjnych potrzebnego do zainstalowania urządzeń teletransmisyjnych klienta. Istnieje również możliwość integracji usługi kolokacji z usługami transmisji danych i dzierżawy włókien światłowodowych. Wszystkie kolokacje posiadają systemy kontroli dostępu, klimatyzacji, monitoringu i zasilania co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności pracy urządzeń zainstalowanych przez Klienta.

Dzierżawa włókien światłowodowych

PERN S.A. posiada wzdłuż rurociągów naftowych własną infrastrukturę telekomunikacyjną zbudowana w oparciu o kable światłowodowe zgodne z rekomendacją ITU-T G.652. i dzięki temu prowadzi działalność telekomunikacyjną polegającą głównie na dzierżawie ciemnych włókien światłowodowych. Bliskość rurociągów i kabli światłowodowych sprawia, że posiadamy jedną z najbezpieczniejszych i najmniej awaryjnych sieci światłowodowych w Polsce. Dzięki temu gwarantujemy stabilne, wysokiej jakości usługi z gwarancją SLA (Service Level Agreement).

Łączna długość optyczna sieci światłowodowej wynosi obecnie ponad 1600 km i umożliwia zestawianie zarówno relacji krajowych (międzymiastowych) jak i tranzytowych pomiędzy granicami Kraju.

Dzierżawa łączy cyfrowych transmisji danych

Wzdłuż kabli światłowodowych zbudowana jest sieć składająca się z krotnic SDH. Wykorzystując ten system PERN świadczy również usługę dzierżawy kanałów cyfrowych.

Polega ona na udostępnieniu klientowi przezroczystego łącza do transmisji danych pomiędzy dwoma wskazanymi punktami i zapewnieniu na nim przepływności o stałej szybkości w zakresie od n x E1 (2 Mbit/s) przez E3 (34 Mbit/s), STM-1 (155 Mbit/s), STM – 4 (622 Mbit/s) do 1 GbE (1,25 Gbit/s) w relacjach krajowych i międzynarodowych.

Kontakt

PERN S.A.