Dozowanie dodatków i biokomponentów do paliw

DOZOWANIE BIOKOMPONENTÓW – usługa polegająca na:

  • dozowaniu estrów do oleju napędowego,
  • dozowaniu bioetanolu do benzyn.

Usługa kierowana jest do firm, na których spoczywa obowiązek realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli minimalnego, wymaganego prawem udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw wprowadzanych na rynek.

Dozowanie biokomponentów może odbywać się dwoma metodami:

  •  on-line, czyli podczas wydania paliwa do autocystern,
  •  szarżowo, czyli podczas przyjmowania lub przetłaczania międzyzbiornikowego paliwa.

DOZOWANIE DODATKÓW FIRMOWYCH – usługa polegająca na dozowaniu do paliw dodatków uszlachetniających, umożliwiającym dystrybucję paliw pod własną marką i nazwą handlową klienta. Dozowanie następuje w trakcie napełniania autocystern.

Usługi wykonywane przez OLPP Sp. z o.o.  www.olpp.pl

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!