Dozowanie dodatków i biokomponentów

PERN S.A. świadczy usługi komponowania i uszlachetniania paliw w poniższym zakresie:

  • dozowanie estrów do oleju napędowego i bioetanolu do benzyn – w celu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego,
  • dozowanie dodatków firmowych umożliwiające dystrybucję paliw pod marka właściwą dla odbiorcy.
PERN S.A.