Dozowanie dodatków i biokomponentów

PERN S.A. świadczy usługi komponowania i uszlachetniania paliw w poniższym zakresie:

  • dozowanie estrów do oleju napędowego i bioetanolu do benzyn – w celu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego,
  • dozowanie dodatków firmowych umożliwiające dystrybucję paliw pod marka właściwą dla odbiorcy.
PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi