Dozowanie dodatków i biokomponentów

PERN S.A. świadczy usługi komponowania i uszlachetniania paliw w poniższym zakresie:

  • dozowanie estrów do oleju napędowego i bioetanolu do benzyn – w celu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego,
  • dozowanie dodatków firmowych umożliwiające dystrybucję paliw pod marka właściwą dla odbiorcy.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail iod@pern.pl