Świadectwo ekspertyzy GUM

Dział Pomiarów PERN S.A. posiada Świadectw Ekspertyzy dla mobilnego wzorca tłokowego wydanego przez Główny Urząd Miar która stwierdza, że:

 • mobilny wzorzec tłokowy spełnia warunki określone w pkt 23 „Zakresu wyposażenia technicznego punktu legalizacyjnego w zależności od rodzaju legalizowanego przyrządu pomiarowego”, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tworzenia punktów legalizacyjnych (Dz. U. nr 15, poz. 126),
 • wskazania przyrządów pomiarowych wchodzących w skład tego stanowiska zostały odniesione do państwowych wzorców jednostek miary,
 • mobilny wzorzec tłokowy może być stosowany podczas legalizacji ww. instalacji pomiarowych przy strumieniu objętości nie większym niż 6.000 dm3/min.

świadectwo ekspertyzy GUM

  Dołącz pliki:

  * Pole wymagane

   Dołącz pliki:

   * Pole wymagane

   Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

   Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

   Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

   PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi