Dzieci pod skrzydłami Mikołajów z PERN

12/21/21

Dzieci pod skrzydłami Mikołajów z PERN

Podopieczni Caritas po raz kolejny otrzymali wsparcie od PERN. Pracownicy Spółki podarowali świąteczne prezenty 115 dzieciom, a Fundacja PERN ufundowała stypendia 25 uczniom ze szkół podstawowych i średnich.

Pomaganie na stałe wpisało się w tradycję PERN. W bieżącym roku ponad 90 pracowników Spółki aktywnie wzięło udział w świątecznej akcji pomocy dzieciom. Prezenty zostały przekazane m.in. do Ośrodka wychowawczego i szkoły specjalnej w Mocarzewie, które prowadzą siostry Zmartwychwstanki.

„Skrzydła” dla uczniów

25 zdolnych uczniów będących pod opieką Caritas, do końca roku szkolnego otrzyma stypendium dzięki wsparciu Fundacji PERN. W sumie Fundacja przekazała na ten cel 50 tys. zł. i tym samym stała się uczestnikiem programu „Skrzydła”. Jest on adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy z powodu złej sytuacji materialnej potrzebują wsparcia.

Dzieci do Programu zostały zakwalifikowane na podstawie opinii nauczycieli, pedagogów szkolnych czy trenerów. Są to osoby wyróżniające się osiągnięciami naukowymi czy artystycznymi. Każda z nich, dzięki Fundacji PERN otrzyma 2000 zł do końca roku szkolnego. Pieniądze posłużą na kupno artykułów niezbędnych do rozwoju talentów i pasji – materiałów plastycznych, strojów sportowych czy opłat za zajęcia w klubach sportowych oraz wyjazdów na obozy szkoleniowe.

Odpowiedzialność społeczna jest wpisana w DNA naszej firmy. Mamy swoje obiekty w całej Polsce i jesteśmy ważnym punktem odniesienia dla lokalnych wspólnot. Wsparcie dla dzieci i młodzieży przekazane w każdej postaci traktujemy jako inwestycję w przyszłość tych dzieci– podkreślił Igor Wasilewski, prezes PERN.

Fundacja PERN przekazała także darowiznę na rzecz Caritas Diecezji Płockiej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów instalacji ciepłowniczej w Stołówce Społecznej Caritas Diecezji Płockiej w Płocku.

oryginalny wpis

PERN S.A.

Administratorem danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres PERN S.A., ul. Wyszogrodzka  133, 09-410 Płock.

PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez PERN S.A., możliwy jest poprzez e-mail lp.nrep@doi